Gegenstand | prědmět

Freiheit = Handy

Freiheit = Kerze

Ich bin dafür zuständig, ob die Kerze leuchtet, wie hell, wie ich den Docht pflege, das hat auch mit Freiheit zu tun, wenn ich meine persönliche Verantwortung wahrnehme und mit einbringe.

Gisela Kallenbach

Alespoň musím ještě jednou zapálit svíčku. Svíčka šíří světlo a světlo je pojené s teplem, teplo a světlo spolu s nadějí. Nadějí a svoboda jsou pro mě dobrý pár, tak člověk může doufat ve svobodu, ale také může naopak mít naděje ve svobodě. Pak jsem si myslela, že svíčka je mimoto barevná jako duha. To je vždy krásný zážitek, když vidím duhu nad nebem, a – už jsem si vyprávěla o křesťanské socializaci – to je znak pro spoj Boha s lidmi. A potom jsem myslela, že zodpovídam za to, jestli svíčka svítí, jak jasně svítí a jak pečuju o knot, jestli svítí dlouho. To je také pojené se svobodě. Když vnímám a přidám svoji osobní zodpovědnost.

Freiheit = Freunde und Spaß

Freiheit = Notizbuch

Svoboda = Kniha