Über Uns / O nás

Wir sind die Arbeitsgruppe „Dialog“ der 10. Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums. Uns interessiert, wie Freiheit in Zukunft aussehen wird und was Freiheit in der Vergangenheit bedeutete.

Wer wir sind und was für uns persönlich Freiheit bedeutet, lest ihr hier.

 

Personen von links nach rechts: Jakob Kindl, Lydia Langer, Laura Gaißmaier, Ida Wiedermannová, Eva Kell

Ich heiße Jakob

ich bin 22 Jahre alt und studiere Internationale Studien in Prag. Der Mensch funktioniert so, dass er sich erst dann bewusst wird was er hat, wenn er es verliert. Ich wünsche mir, dass sich meine Generation ihrer Freiheiten bewusst wird, noch bevor wir um sie kommen. Mir selbst wurde während der Arbeit an dem Projekt so richtig bewusst, wie viele Aspekte Freiheit überhaupt hat und wie sie mein alltägliches Leben beeinflusst. Ich wünsche mir dass dieses Projekt auch bei anderen Menschen zu dieser Wahrnehmung führt.

Jmenuji se Jakob

je mi 22 let a studuji Mezinárodní studia v Praze. Člověk funguje tak, že si většinou uvědomí hodnotu toho co má, až když to ztratí. Přál bych si, aby si moje generace uvědomila množství svobod, kterými disponuje ještě předtím, než o ně příjde. Samotnému mi při práci na projektu došlo, kolik aspektů svobody vlastně existuje a do jaké míry to ovlivňuje můj každodenní život. Doufám, že ke náš projekt povede k podobnému výsledku i u dalších lidí.
 
 

Ich heiße Lydia

bin 20 Jahre alt und studiere in Leipzig Tschechisch und Spanisch auf Lehramt. Freiheit bedeutet für mich sowohl innerlich als auch äußerlich frei von Zwängen und Gewalt, ohne jegliche Einschränkungen, mit Freunden und Familie leben zu können. 

Jmenuji se Lydia

je mi 20 let a studuji učitelství - češtinu a španělštinu v Lipsku. Svoboda pro mě znamená jak z vnitřního, tak z vnějšího pohledu život bez jakýchkoliv nátlaků, násilí a omezení, abych mohla žít s přáteli a rodinou.

 

Ich bin Laura

bin 21 Jahre alt und studiere Internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften in Erfurt. Freiheit bedeutet für mich, mich frei und ohne Zwang entfalten zu können, sei es im Bereich Meinungsäußerung, Reisen oder Beruf und Ausbildung.

Jmenuji se Laura

je mi 20 let a studuji Mezinárodní vztahy a Ekonomické vědy v německém Erfurtu. Svoboda pro mě znamená se svobodně a bez nátlaku rozvíjet, a to v oblasti svobody názoru, pohybu, zaměstnání a vzdělání.

 

Ich heiße Ida

und bin 24 Jahre alt und studiere Master Internationale territoriale Studien - Deutsche und österreichische Studien in Prag. Die Möglichkeit, frei zu leben, ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Demokratie. Freiheit ist für mich ein inneres Gefühl, dass ich im Leben mache das was mich glücklich macht und erfüllt.

Mé jméno je Ida

je mi 24 let a studuji magisterský obor Mezinárodní teritoriální studia - Německá a rakouská studia v Praze. Možnost svobodně žít je jeden ze základních výdobytků demokracie. Svoboda je pro mě vnitřní pocit a chuť dělat v životě to, co mě naplňuje a dělá šťastnou.

 

Ich bin Eva

bin 23 Jahre alt und studiere Bildungswissenschaft in Berlin. Freiheit bedeutet für mich, gesund zu sein. Krankheiten können sehr einschränken und die Freiheit, ohne Schmerzen oder Beschwerden seinem Leben nachgehen zu können, ist ein hohes Gut.

Jmenuji se Eva

je mi 23 let a studuju pedagogiku v Berlíně. Pro mě svoboda znamená být zdraví. Nemoci mohou být velmi omezující a ta svoboda žít bez bolesti nebo nepohodlí je velkým přínosem.